Investeren in en subsidiëren van innovatie kan en moet anders

De huidige manier van subsidiëren en financieren van en investeren in (o.a.) innovatie is arbeidsintensief met veel papierwerk. Daarbij is de slagingskans van die innovaties (te) laag. De kwaliteit van de dealflow is laag, de toekenning van subsidie en/of investering ondoorzichtig en return on investment laat ook te wensen over.

Een beetje subsidie-, financierings- of investeringsvoorstel schrijven kost weken, zo niet maanden. Datzelfde geldt voor de verantwoording van met name subsidies, waarbij vaak het aantal gedraaide uren een (grote) rol speelt. Wil je een investeerder voor je innovatie aan de haak slaan, ben je een zo een half jaar fulltime verder.

Al die tijd wordt je dus bekwamer in financiering binnen halen, maar niet in het ontwikkelen en uitbouwen van je innovatie. Ook aan de kant van het geld brengt al dat papierwerk, uitzoeken en filteren niet de meeste vreugde. Waarom blijven we doen wat we altijd deden en verwachten we stiekem toch betere resultaten? Of om het met Thomas Rau te zeggen: “Waarom proberen we een fout systeem te optimaliseren?”. Bijvoorbeeld door allerlei incubators, accelerators, groeiversnellers en startup ecosystemen in te richten, maar laten we de basis, het geld, ongemoeid?

En voor betekenis / sociale ondernemingen (projecten) is het nog eens extra ingewikkeld. Want daar gaat het niet in eerste instantie om winst maken, maar om maatschappelijk toegevoegde waarde (MVP2.0 [Minimal Viable Profit]). Hoe krijg je dan je business case rond? Hoe kun je als financier in zulke projecten en ondernemingen (verantwoord) instappen?

Meer plezier zonder papier

Een businessplan is een middel en niet een doel op zich. Een businessplan opstellen is structuur aanbrengen in het nadenken over je innovatie. Maar structuur aanbrengen kan ook op een andere manier: “gamificatie van innoveren en investeren”. De gamificatie van innoveren en investeren omvat processen in een systeem die je tijdens het innoveren ondersteunen. Experts, coaches, investeerders, early adaptors, etc. kunnen meehelpen in het verder ontwikkelen van je innovatie wanneer het hun uitkomt. Daarbij onderweg bijdragend aan de reputatie en punten van de innovatie. Het systeem gebruikt je voortgang, reputatie en punten om je innovatie te classificeren.

Via de gamificatie van innoveren en investeren volg en ondersteun je innovaties van de eerste brainwave, via concrete ideeën, MVP’s (Minimal Viable Product of liever SLC: Simple Lovable Complete), PoC, helemaal tot de marktintroductie en verder. Gedurende het proces krijgt de innovatie punten, van bijvoorbeeld experts of voor het behalen van mijlpalen, en bij een bepaalde hoeveelheid punten krijg je een bepaalde investering van geselecteerde partners (subsidiegevers en investeerders). Zonder het zware proces van het maken van businessplannen, investering decks, subsidievoorstellen, etc. voor de innoveerders aan de ene kant. En het beoordelen van die plannen door de investeerders aan de andere kant.

Expert Meeting

Om uit het oude financiering denken te stappen is best wel spannend. Het huidige systeem werkt, ook al is dat verre van optimaal. Bij een nieuw systeem is het nog maar afwachten wat er gebeurt. Logisch dat partijen niet staan te dringen om aan dergelijke experimenten mee te doen. Om de transitie naar een nieuwe vorm van financieren überhaupt mogelijk te maken is het dus nodig voorzichtig te werk te gaan, voordat er grotere stappen worden geïnitieerd. Een game is een laagdrempelige manier om ervaringen op te doen en stappen te maken, zonder noemenswaardige impact op de dagelijkse praktijk. Dus weinig risico in het verkennende traject.