Expert meeting – financiering van innovaties naar 100% succes

We hebben op 18 februari 2019 een high-level expert meeting georganiseerd om te verkennen of en hoe de financiering van innovaties naar de ambitieuze doelstelling van 100% succes gebracht kan worden.

Om de oorzaken te verkennen en met name innovatie in het financieringsproces te bewerkstelligen was een selecte, diverse groep experts bijeen, van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hun achtergronden omslaan innovatie, financiering, subsidiëring en investering met daarbij ook de beleids-, juridische- en technische kant

Via een management game verkenden we de wereld van innoveren en financieren vanuit drie gezichtspunten: die van een startup, business Angel (vertegenwoordigde ook de informal en private investeerder en FFF [Friends, Family and Fans]) en bank (vertegenwoordigde ook participatie maatschappij, subsidievertrekkers en investeringsfondsen). Daarna formuleerden we een agenda voor de toekomst.

Voor de deelnemers is een verslag beschikbaar van de high level expert bijeenkomst van 18 februari 2019.

Eén van de agendapunten was een grotere bijeenkomst in april om een actieplan te formuleren om de agenda ten uitvoer te brengen en het project dichter bij de mensen te brengen.

We zetten in op organische groei. Initieel focussen we sterk, waarna we naar behoefte meer partijen betrekken en onze successen laten groeien. Op deze manier willen we onze bijdrage leveren aan innovatie ecosysteem in Nederland.

Vervolg – iedereen innoverend en ondernemend

Donderdag 4 april 2019 van 15.00 – 18.00 uur bij Wijkrestaurant Gabriël, Gabrielstraat 4, 9744 KC Hoogkerk – Groningen.

Voor de deelnemers is een verslag beschikbaar van de high level expert bijeenkomst van 18 februari 2019.

Vanaf 14.30 inloop met koffie/thee. Met dank aan Lentis voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Ja, ik doe mee aan de vervolg meeting: iedereen innoverend en ondernemend

Inschrijven is vrijblijvend en kost slechts 2 min. Er volgt een inschrijfformulier met inschrijf- en deelname opties …