Renderend investeren in sociale / impact ondernemingen, hoe doe je dat?

We hebben op 18 februari 2019 een high-level expert meeting georganiseerd om te verkennen of en hoe de financiering van innovaties naar de ambitieuze doelstelling van 100% succes gebracht kan worden.

Om de oorzaken te verkennen en met name innovatie in het financieringsproces te krijgen was een selecte, diverse groep experts bijeen, van overheid, bedrijfsleven, startups en kennisinstellingen. Hun achtergronden zijn op het gebeid van innovatie, sociale / impact ondernemen, financiering, subsidiëring en investering met daarbij ook de beleids-, juridische- en technische kant.

Resultaten expert meeting – financiering van innovaties naar 100% succes

Via een management game verkenden we de wereld van innoveren en financieren vanuit drie gezichtspunten: die van een startup, business Angel (vertegenwoordigde ook de informal en private investeerder en FFF [Friends, Family and Fans]) en bank (vertegenwoordigde ook participatie maatschappijen, subsidievertrekkers en investeringsfondsen). We gebruikten de case van een sociale / impact startup. De deelnemers gingen helemaal op in de game. We kwamen gezamenlijk tot verrassende inzichten en conclusies. Hier bouwen we op voort.

Voor de deelnemers, genodigden en mensen die zich nu aanmelden is een verslag beschikbaar van die high level expert bijeenkomst van 18 februari 2019.

Eén van de agendapunten was een vervolg bijeenkomst in april om een actieplan te formuleren om door te kunnen gaan op de opgedane inzichten en het project dichter bij de mensen te brengen.

We zetten in op organische groei. In het begin focussen we sterk, waarna we naar behoefte meer partijen betrekken en onze successen laten groeien. Op deze manier willen we onze bijdrage leveren aan het innovatie ecosysteem in Nederland in het algemeen en het sociaal / impact / maatschappelijk ondernemen in het bijzonder.

Inspelen op recente ontwikkelingen

Sociaal / impact ondernemen zit in de lift:

Welke rol kunnen deze ontwikkelingen spelen? Of; wat hebben we eraan?

Vervolg – Renderend investeren in sociale / impact ondernemingen, hoe doe je dat?

  • Wat is daarvoor nodig?
  • Welke hobbels kom je onderweg / in de praktijk tegen?
  • Hoe tackelen we die hobbels out of the box?

‘Zero-sum game of overvloed voor iedereen?’

Wanneer: Donderdag 4 april 2019 van 15.00 - 18.00 uur
Waar: Zuiderweg 70, Hoogkerk in het Vensterschool gebouw
Opzet: uiteraard zetten we weer onze bekende en geprezen gamificatie aanpak in

Ja, ik doe mee aan de vervolg meeting: Renderend investeren in sociale / impact ondernemingen, hoe doe je dat?

Inschrijven is vrijblijvend en kost slechts 2 min. Er volgt een inschrijfformulier met inschrijf- en deelname opties …

Vanaf 14.30 inloop met koffie/thee. Met dank aan Lentis voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Voor de deelnemers, genodigden en mensen die zich nu aanmelden is een verslag beschikbaar van die high level expert bijeenkomst van 18 februari 2019.