Grote en complexe maatschappelijke vraagstukken bedreigen ons welzijn

Leven, werken, organiseren en ondernemen is in de menselijke geschiedenis nog nooit zo ingewikkeld geweest. Daarbij komen er grote en complexe (maatschappelijke) vraagstukken op ons af, die op alle lagen – van maatschappijen tot organisaties en individuen – en wereldwijd verstrekkende gevolgen hebben. We leven in een zogenaamde VUCA wereld, waarin zowel organisaties als teams en individuen veelal nog bezig zijn met overleven in plaats van floreren. In die overlevingsmodes denkt men vaak vanuit de schaarste gedachte en het concurrentie model: er is niet genoeg voor iedereen, dus ik moet zorgen dat ik voor mijzelf voldoende bij elkaar sprokkel.

In werkelijkheid is er overvloed, als je kunt denken in termen van samenwerken en het onderdeel zijn van een groter geheel. Als je kunt denken en werken vanuit het vertrouwen dat jij op elk moment krijgt wat je toekomt en nodig hebt, kun je langdurige en wederzijds versterkende samenwerkingsverbanden aangaan. Immers, alleen als je werkelijk onderdeel uitmaakt van een groter geheel, kun je uit de overlevingsmodes en in de floreren modes komen. Hierdoor komen duurzame samenwerkingsverbanden (ecosystemen) echt van de grond, omdat daarvoor vertrouwen en elkaar wat gunnen de basis zijn.

De grote en complexe vraagstukken waar we voor staan kunnen alleen in die grotere samenwerkingsverbanden aangepakt worden. Samenwerkingsverbanden, waarin de overheid, het onderwijs, ondernemingen en burgers (civil society) de handen ineen slaan, met een mooi woord ‘innoveren’ (Triple, Quadruple en/of Quintuple Helix Innovatie).