Innoveren is heden ten dage een complex proces

Innovatie vindt op allerlei niveaus plaats, zowel individueel, in organisaties als in ketens en ecosystemen. Als je aan het innoveren bent, moet je met veel zaken rekening houden, als daar zijn; stakeholders, financiers, je uiteindelijke afnemers, juridische vraagstukken, maatschappelijke impact, etc. Er zijn allerlei theorie├źn en modellen om het innovatieproces in goede banen te leiden. Daarnaast is er vaak veel geld nodig om een idee tot wasdom te brengen: een werkend en winstgevend verkoopbaar product of dienst. De uitdaging bij innoveren zit hem in de vele en grote onzekerheidsfactoren die meespelen of de innovatie een succes wordt:

  • welk probleem lost het op en is daar een markt voor?
  • hoeveel geld gaat de ontwikkeling van het idee kosten en hoe snel is de innovatie winstgevend?
  • is het innovatie team in staat de innovatie tot een succes te maken en welke partners zijn nodig?
  • welke onvoorziene omstandigheden komen we tegen en hoe pareren we die?
  • wat is het rendement op de investering? Etc.

Samenvattend is de grote vraag:

Hoe zorgen we dat de innovatie een succes En hoe definieer je succes? wordt?